Project

High Five
Utrecht

Werkzaamheden

Houten gevelelementen en aluminium kozijnen

Opdrachtgever

VORM Rotterdam

Architect

OZ Architects

HIGH FIVE

High Five: twee woontorens waarin meer dan 900 studenten zullen worden gehuisvest. Onderling verbonden door een wat lager gebouw waarin ook gemeenschappelijke ruimtes komen, zoals een kantine, sportfaciliteiten en studiezalen. De naam verwijst naar het feit dat het hier gaat om het vijfde studentencomplex op het Science Park en het feit dat de torens zo’n 74 meter hoog worden. Daarnaast klinkt het sociale aspect door in de naam, zoals uitgedrukt in de Engelse uitspraak: ‘give me a high five!’.

“High Five moet nog gebouwd worden, maar het is nu al een uniek project”, vertelt Oene. “Dat komt door de manier waarop dit project wordt gerealiseerd.” De tender is gewonnen door VORM 2050, een onderdeel van VORM, het bekende bouwbedrijf uit Rotterdam. VORM 2050 is een aparte BV die ervoor staat om hun projecten 20 procent betaalbaarder en 50 procent sneller uit te voeren. “Dat doen zij door een groep van betrouwbare samenwerkingspartners in een partnership te verenigen” aldus Oene.

Samenwerken is het nieuwe kapitaal

VORM 2050 zorgt voor het volume in het werkaanbod. De partners worden gevraagd al vanaf de allereerste fase gezamenlijk mee te denken over het ontwerp en de tender. Waarom levert dit zo veel voordeel op? “Het traditionele model in de bouwwereld is dat een hoofdaannemer het werk aanneemt en vervolgens allerlei onderaannemers selecteert op basis van hun offertes”, legt Oene uit. “Je weet als onderaannemer nooit van tevoren met wie je allemaal moet samenwerken. Als later ergens in de uitvoeringsfase iets niet mogelijk blijkt te zijn, omdat het product van een van de toeleveranciers bijvoorbeeld niet past, dan zijn we vaak lang bezig met het zoeken van de schuldigen en het oplossen van het probleem. Dat levert vaak enorme vertragingen op. Oók voor de andere partners.”

“Bij de aanpak van VORM 2050 zitten alle samenwerkingspartners al bij elkaar voordat er op de een tender wordt ingeschreven. Bij het ontwerp krijgen alle toeleveranciers al de vraag of dat wat bedacht mogelijk is, en of er betere of goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Fouten die anders later in het bouwtraject duidelijk worden, zijn op deze manier grotendeels te voorkomen. Dat levert natuurlijk een enorme winst op in de kosten en doorlooptijd."

Collega ondernemers worden partners

“Maar”, zo benadrukt Oene, “het gaat nog een stap verder. De traditionele rol van een regisserende hoofdaannemer verdwijnt en de samenwerkende partners gaan er zelf voor zorgen dat de uitvoering van het hele bouwproject tot stand komt. VORM2050 draagt zorg voor de randvoorwaarden.

Voor partijen zoals VIANEN, de leverancier van houten gevelelementen, is dit een vernieuwende manier van samenwerken. Vroeger zaten we bijna nooit in direct overleg met installateurs, cascobouwers en andere ‘’collega bouwpartners’’. Alles verliep via de aannemer. Nu zoeken we elkaar voortdurend op en zorgen we er samen voor dat het traject goed verloopt. Dat geeft een volledig andere dynamiek.”

Veiligheid, respect en vertrouwen staan aan de basis van deze samenwerking, benadrukt Oene. “Veiligheid om elkaar te kunnen aanspreken als iets beter kan zonder dat het consequenties heeft. Maar respect ook voor elkaars kennis en kunde. En, misschien nog wel het belangrijkste, het vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat doordat je nu langdurig met elkaar samenwerkt. Je weet wie jouw partners zijn en met hen bouw je een duurzame samenwerking op.

Verantwoordelijkheid

Met het winnen van de tender door VORM 2050 en de partners is de eerste fase van de nieuwe aanpak al succesvol. Oene: “We kwamen met de beste prijs en als snelste uit de bus, maar ook als de partij die de meest vernieuwende aanpak presenteerde. Die aanpak is ook gebaseerd op onderlinge betrokkenheid.”

“Voorheen moest de aannemer het regelen als er iets vertraagde bij een van de anderen. Nu ligt dat bij onszelf. Als mijn partner een probleem heeft, dan heb ik het ook. Dan kan je zeggen, los het maar op, we zien het wel. Of je kunt zeggen, ik probeer je te helpen. Want als ik jou help, dan help ik het project, en help ik dus ook mijzelf.”

Elkaar vinden in digitalisering!

In het Bouwbesluit staan eisen die uiteindelijk bepalen waar en hoe je mag bouwen. Hoe zit het met de wind, schaduwval, omgevingsgeluid? VORM2050 heeft software ontwikkeld waarmee zij in hun eerste fase alle eisen al meteen meenemen in hun ontwerp. Zo weten zij al in het vroegste stadium wat wel en niet mag.

 

Doordat wij ook al heel ver zijn met onze digitalisering, kunnen onze parameters ook meteen in die methode worden meegenomen. Als een gebouw in de ontwerpfase hoger, smaller of groter moet worden, dan ziet de ontwerper al meteen onze gevelelementen in dat ontwerp. We hoeven niet achteraf te melden wat wel en niet mogelijk is. Zelfs het prijskaartje is al van tevoren duidelijk op deze manier.

Meer informatie over onze kernwaarden?

Neem dan gerust contact met ons op. Vianen neemt de tijd om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen!

hans.bakker@vianenkozijnen.nl