In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Activiteiten Vianen

Vianen houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van houten kozijnen en gevelelementen. Vianen werkt daartoe samen met toeleveranciers, constructeurs en anderen.

Persoonsgegevens

Vianen verkrijgt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en leveranciers. Verder verkrijgen wij persoonsgegevens via derden in het kader van onze dienstverlening. Vianen verwerkt en registreert de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • BTW-nummers
 • KvK-nummers

Doeleinden en grondslag

Vianen registreert en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de aan haar opgedragen werkzaamheden die voortvloeien uit de aan haar gegeven opdracht danwel uit wettelijke regelgeving.

Verstrekking aan derden

Vianen kan voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader van haar dienstverlening kan Vianen de door u verstrekte persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Tot slot zal Vianen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies en marketingcookies. De website vianenkozijnen.nl maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Zo maken deze cookies het bijvoorbeeld mogelijk dat u gebruik kunt maken van basisfuncties als paginanavigatie en beveiligde delen van de website.

Analytische cookies

De Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe de bezoeker, u dus, de website gebruikt. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze anonieme gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangen wij meer informatie, waaronder uw IP-adres, zodat we de website nog beter kunnen aanpassen aan uw wensen.

Klik op de onderstaande button om uw cookievoorkeuren te wijzigen

[cookieconsent-button title=”Verander mijn cookie instellingen” classes=”button primary clip”]

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren tenzij u in de cookie voorkeuren aangeeft dit niet anoniem toe te passen. Dit zorgt ervoor dat we onze website gemakkelijker kunnen analyseren en optimaliseren.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Vianen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Vianen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. We maken onder andere gebruik van een veilige SSL verbinding en wachtwoord authenticatie. 

Datalek

Wanneer blijkt dat ondanks onze inspanningen onbevoegden toegang hebben gekregen tot uw gegevens, dan zullen wij alles in het werk stellen om het datalek te dichten en eventuele schade te herstellen. Ook zullen we u en de Autoriteit Persoonsgegevens informeren. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij het datalek hebben ontdekt.

Uw rechten

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacy beleid of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens de we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 • Het intrekken van toestemming
 • Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Het overdragen van uw persoonsgegevens naar u of een door u aangegeven organisatie.

 Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Vianen Kozijnen
Willeskop 30
3417 MD Montfoort
(0348) 47 40 44
info@vianenkozijnen.nl

Klacht over privacy

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vianen, laat dit dan aan ons weten. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2019.

Vianen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
wijzigingen.

Lees onze maatregelen m.b.t. het coronavirus… lees verder