Nederland neemt verregaande maatregelen om de gevolgen van het corona-virus in te kunnen dammen. Vianen volgt vanzelfsprekend deze maatregelen en vult nog een aantal zaken aan uit voorzorg voor onze medewerkers en het continuïteitsbelang.

Vianen neemt aanvullend op het RIVM nog de volgende maatregelen die geldig zijn vanaf maandag 8 juni 2020

  1. Medewerkers van Vianen is opgedragen niet te lunchen in ruimtes waar meer dan 10 mensen aanwezig zijn. Ook is hun verteld de onderlinge afstand groter dan 1,5 meter te laten zijn.
  2. We hebben onze afdeling transport, die naar de bouwplaats gaan, geïnstrueerd om handschoenen te dragen om besmetting via gereedschappen en/of installaties te voorkomen. Tevens nemen deze mensen een minimale onderlinge afstand van 1,5 m in acht.
  3. Uitzendkrachten die intensieve begeleiding nodig hebben van medewerkers van Vianen worden tot nader order niet toegelaten tot het bedrijf.
  4. Klantbezoek aan Vianen is weer mogelijk maar wel met in acht neming van de regels. We letten sterk op het aantal mensen maar het kunnen faciliteren van de onderlinge afstand van 1,5 meter is leidend. Ook zal vooraf aan het bezoek worden gevraagd of er klachten zijn die lijken op COVID-19 besmetting. Als het bezoek wordt ontvangen zullen we nogmaals vragen naar de gezondheidstoestand.
  5. Medewerkers van derden kunnen ook weer op basis van de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter bij Vianen aan het werk. Het gescheiden lunchen van deze derden van onze medewerkers blijft van kracht. Dit ook in verband met de grootte van onze kantine.
  6. Medewerkers van Vianen kunnen weer op bezoek bij andere bedrijven, instellingen of particulieren mits de daar geldende regels in acht worden genomen. Zij zullen daar vooraf naar informeren.
  7. We bekijken van dag tot dag de situatie en zullen u per mail, via de website of telefonisch informeren over het beleid van Vianen op dat moment.

Meer informatie of vragen? Neem dan contact met ons op.

Niks willen missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees onze maatregelen m.b.t. het coronavirus… lees verder