Er zijn twee manieren om de concentratie CO2 in de atmosfeer te reduceren: enerzijds door het verminderen van de uitstoot en anderzijds door het wegnemen van CO2. Hout heeft het unieke vermogen om beide te doen. Hoe zit dat?

Hout groeit vanzelf

Bij het groeien van hout (bomen!) komt geen CO2 vrij – sterker nog: er wordt CO2 uit de atmosfeer gehaald. Geen enkel ander algemeen gebruikt bouwmateriaal kan met zo weinig energie geproduceerd worden als hout. Bomen nemen immers CO2 uit de atmosfeer en combineren dat met water uit de bodem om zo een organisch materiaal, hout, te produceren.

Ook de energie die nodig is voor het vervoer en verwerken van hout is beduidend minder groot dan de energie die door de boom uit de atmosfeer is gehaald. Hout heeft dus een zeer lage tot negatieve carbon-footprint!

En het kappen van bossen dan?

Er wordt vaak geredeneerd dat het kappen van bossen dus een negatief iets is. Hier moeten we een onderscheid maken tussen tropische bossen en gematigde bossen. In het geval van tropische bossen neemt inderdaad de hoeveelheid bos af. Maar in het geval van Europese bossen is het verhaal anders. Jaarlijks komt er maar liefst 661.000 ha bos bij. Dit komt door de onderexploitatie aan de ene kant, en de herbebossing aan de andere kant. En een bos dat rendeert, is een bos dat blijft.

Geen enkel ander algemeen gebruikt bouwmateriaal kan met zo weinig energie geproduceerd worden als hout.

Energiebesparend

De celstructuur van hout zorgt voor uitstekende thermische isolatie: 15 keer beter dan beton, 400 keer beter dan staal en 1770 keer beter dan aluminium. Een 2,5 cm dikke houten plaat heeft een betere thermische weerstand dan een bakstenen muur van 11,4cm dik.

Recycling

Hout en houtproducten hebben unieke einde-levenskarakteristieken. Niet alleen kan het gerecycled worden tot spaan- en gevelplaten, ook is het een alternatief voor fossiele brandstoffen. In de houtindustrie wordt 75% van de benodigde energie voor het verwerken van hout uit het verbranden van het restproduct gewonnen. En de CO2 die vrijkomt bij het verbranden is niet minder dan de CO2 die uit de atmosfeer is gehaald door de boom. 

Conclusie

Hout is een extreem duurzaam bouwmateriaal. Door het vervangen van bouwmaterialen als beton, kalkzandsteen of baksteen kan gemiddeld tussen de 0,75 en 1 ton CO2 per kubieke meter worden bespaard. Daarom geloven wij in hout. 

Bron: Timmer aan klimaatverandering: gebruik hout.

Niks willen missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees onze maatregelen m.b.t. het coronavirus… lees verder