Over Vianen

VERANTWOORD ONDERNEMEN | MVO

Wij hechten veel waarde aan het behoud van de natuur en daarom is onze werkwijze zo ingericht dat kwaliteit en zorg met de leefomgeving hand in hand gaan. Wij gaan zo economisch mogelijk met ons basismateriaal hout om. Met behulp van vingerlastechniek wordt er nagenoeg niets verspilt. Mocht er na het vingerlassen toch nog materiaal overblijven, dan verbranden we dit in een speciale oven en verwarmen we daar een deel van onze kantoren mee. Vianen bewijst hiermee dat verantwoorde keuzes niet ten koste hoeven te gaan van de kwaliteit van het product.