Oplossingsgericht

CALCULATIE, TEKENAFDELING EN WERKVOORBEREIDING

Al tijdens het aanbiedingstraject spelen de specialisten van Vianen Kozijnen een belangrijke rol. Vianen Kozijnen werkt alleen met zeer ervaren calculators, tekenaars en werkvoorbereiders die allemaal ervaring op de werkvloer hebben opgedaan. Hierdoor kennen zij de knelpunten en zijn zij gewend om al in een vroeg stadium oplossingsgericht met de opdrachtgever mee te denken. De mensen spreken de taal van de opdrachtgever en vice versa. Dit zorgt voor een gestroomlijnd bouwproces.