NIEUWS

Geplaatst op:
26 Februari 2017

IMPLEMENTATIE BIM ONGEKEND SUCCESVOL VOOR VIANEN KOZIJNEN

Het is inmiddels enige tijd geleden dat Vianen Kozijnen na een intensief voorbereidingstraject van start ging met het Bouw Informatie Model (BIM).

Met succes, want het aantal opdrachten dat met BIM wordt opgeleverd groeit in een rap tempo.

BIM is een manier van samenwerken waarbij alle relevante informatie rondom een bouwproject voor alle betrokken partijen gedurende het hele proces in 3D beschikbaar is. Informatie over functies van ruimtes, materiaalgebruik en planning van werkzaamheden wordt centraal opgeslagen. In de bouwwereld is BIM al geruime tijd een veel toegepaste werkwijze, echter de kozijnen- en deurenindustrie bleef tot voor kort achter. Sinds Vianen Kozijnen  ook hier BIM introduceerde, is hier zichtbaar verandering in gekomen en kunnen we concluderen dat BIM ook in deze industrie steeds meer terrein wint.

BIM heeft tot doel bouwprocessen als geheel effectiever te laten verlopen. De bestaande software-systemen van alle deelnemende bedrijven worden in een bouwproces aan elkaar gekoppeld om gemakkelijker met elkaar te kunnen samenwerken en communiceren. Alle betrokken partijen, van de aannemer tot de toeleveranciers, kunnen direct in of met de documenten werken. De aanpassingen worden real-time verwerkt in de bouwtekeningen en het 3D-model. Het reduceren van de hoeveelheid invoerwerk resulteert in een nauwere samenwerking en kostenbesparing. Uiteraard is een van de belangrijkste winstpunten het terugdringen van faalkosten. Door de uiteindelijke bouw eerst te virtualiseren, haal je mogelijke fouten er vooraf en voorafgaand aan de werkelijke bouw al uit.

Hoe dit in de praktijk werkt, legt Ton Vianen, directeur Vianen Kozijnen uit: "Recent hebben wij samen met Itannex en Matrix een FAB Window ontwikkeld, waarmee de aannemer of architect de kozijnen kan tekenen. Deze tekeningen zijn in LOD 200 uitgewerkt, maar zodra wij de tekeningen inlezen in Matrix dan kunnen we deze opwaarderen naar LOD 400. Wanneer het model definitief is, kunnen wij vanuit Matrix heel eenvoudig de machine-aansturing en bestellingen regelen om de kozijnen te fabriceren. Deze werkwijze levert niet alleen een kostenreductie op maar ook een teruggang in de foutmarge en een verkorting van de bouwcyclus. Dat werkt voor alle betrokken partijen prettig en het voordeel is dat FAB Window gratis verkrijgbaar is."

De implementatie van BIM maakt onderdeel uit van de Lean-filosofie.

Met alle successen die worden behaald, belooft BIM uit te groeien tot een standaard in de bouwindustrie.

< Terug naar overzicht