BIM

HET PROCES

Voor Architect, Aannemer, BIM modelleur:

Lod200 ->  Kozijnen modelleren via de Fabwindow package -> zie handleiding

Voor Vianen Kozijnen:

Lod200->  3D model (Revit) aanleveren aan Vianen Kozijnen > Uitlezen kozijnen naar codebestand (xml)

Lod200->  Inlezen in werkvoorbereidingsoftware via het een codebestand (xml)

Lod400->  Kozijnen opwaarderen via de werkvoorbereidingsoftware (spouwlatten, vakvullingen e.d.)

Lod400->  Eventueel tussentijdse offerte/prijsinformatie

Lod400->  Specifieke types glas, deuren, ramen, rekken e.d. aanmaken in de BIM bib (template) van Vianen Kozijnen

Lod400->  Aspectmodel assembleren via bibliotheek (template) en werkvoorbereidingsoftware
Lod400 -> Aspectmodel terugplaatsen in het project > daarna clashen (fouten eruit halen)

Indien het model in het proces aangepast wordt gaat onze voorkeur er naar uit dat dit in de lod200 gebeurd. Het gaat namelijk vaak om hoogte, breedte en peilhoogte maatvoering van de kozijnen. Vervolgens wordt het bovenstaande proces herhaalt, net zolang dat alle fouten eruit zijn en het geproduceerd kan worden.